Arena - cotidian online călărăşean de politică, administraţie, economie, sport şi publicitate

Switch to desktop

10 Iulie 2013- termen pentru depunerea declaratiilor fiscale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Calarasi informează contribuabilii că, până la data de 10 iulie 2013 inclusiv, se depun la administratiile finantelor publice teritoriale, dupa caz, urmatoarele declaratii fiscale:

-Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire ( art. 152 alin. (6)Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; O.M.E.F. nr. 262/2007);

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (art. 152 alin. (6) Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; O.M.E.F. nr. 262/2007);

- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire ( art. 152 alin. (6) Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; O.M.E.F. nr. 262/2007);

- Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna sau trimestrul care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA (art. 152 alin. (7) Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; O.P.A.N.A.F. nr. 1.768/2012).