Arena - cotidian online călărăşean de politică, administraţie, economie, sport şi publicitate

Switch to desktop

S-a finalizat prima sesiune de cursuri de formare profesională destinate administrației publice locale din Sud Muntenia

7 musat lAgenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în perioada noiembrie - decembrie un program de formare profesională destinat reprezentanților unităților administrativ-teritoriale de la nivelul regiunii Sud Muntenia. Scopul acestui program a fost de a perfecționa aparatul de specialitate din cadrul administrațiilor publice locale din regiunea noastră în ocupaţiile „Manager de proiect” (cod COR 242101) și „Expert Achiziţii Publice” (cod COR 214946).

Durata de desfășurare a cursurilor de pregătire profesională pentru ocupația „Manager de proiect” a fost de 60 de ore, structurate în 20 de ore de teorie şi 40 de ore de practică, iar pentru ocupația „Expert Achiziţii Publice” a fost de 40 de ore, din care 12 ore alocate părții teoretice, iar 28 de ore pentru practică.

După finalizarea acestor cursuri, participanții au susținut examen, în urma căruia absolvenții au primit certificate însoțite de anexa supliment descriptiv al certificatului, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice și Autoritatea Națională pentru Calificări, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000.

Fiecare modul de curs a fost destinat unui număr maxim de 28 de persoane, conform standardelor Autorității Naționale pentru Calificări. Programul de perfecționare pentru cele două ocupații s-a desfășurat conform tabelului de mai jos:

Județ Cursul de perfecționare

Perioada

de derulare a cursului

Număr participanți Dată susținere examen Număr absolvenți
Argeș Manager de proiect 7 – 16.11.2016 28 17.11.2016 28
Expert Achiziții Publice 11 – 17.11.2016 28 21.11.2016 26
Călărași* Manager de proiect 5 – 14.12.2016 27 15.12.2016 27
Expert Achiziții Publice 9 – 15.12.2016 22 16.12.2016 22
Dâmbovița Manager de proiect 7 – 16.11.2016 28 17.11.2016 28
Expert Achiziții Publice 11 – 17.11.2016 26 21.11.2016 26
Giurgiu Manager de proiect 14 – 23.11.2016 23 24.11.2016 23
Expert Achiziții Publice 18 – 24.11.2016 23 28.11.2016 23
Ialomița Manager de proiect 21 – 30.11.2016 28 5.12.2016 28
Expert Achiziții Publice 25 – 30.11.2016 26 6.12.2016 26
Prahova Manager de proiect 21 – 30.11.2016 25 5.12.2016 25
Expert Achiziții Publice 25 – 30.11.2016 24 6.12.2016 24
Teleorman Manager de proiect 14 – 23.11.2016 21 24.11.2016 21
Expert Achiziții Publice 18 – 24.11.2016 16 28.11.2016 16
TOTAL Manager de proiect 207 207
Expert Achiziții Publice 187 185

* Examenele pentru administrația locală din Călărași se vor derula în perioada 15 - 16 decembrie a.c..

Potrivit Hotărârii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 10/2016, privind derularea programelor de formare profesională, participarea angajaților din cadrul instituțiilor reprezentând administraţia publică locală din regiunea noastră a fost gratuită, singura condiţie fiind ca persoanele desemnate să aibă minim studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru cursul „Manager de proiect” și studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, pentru cursul „Expert Achiziții publice”.

Iniţiativa ADR Sud Muntenia de a oferi programe de formare profesională vine ca urmare a experienţei acumulate de angajaţii săi de-a lungul celor peste 18 ani de existenţă ai Agenţiei, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunităţi din regiunea noastră.